SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Slovenski jezik
Veliki splošni leksikon v osmih knjigah (1-4)
Gesla v leksikonu zajemajo informacije z več kot 160 področij, 20.000 večinoma barvnih ilustracij in fotografij, slikovne tabele, zemljevide itd.

100.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Marija Javornik)
 
Veliki splošni leksikon v osmih knjigah (5-8)
Gesla v leksikonu zajemajo informacije z več kot 160 področij, 20.000 večinoma barvnih ilustracij in fotografij, slikovne tabele, zemljevide itd.

100.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Marija Javornik)
Angleški jezik
Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS
The Oxford®-DZS Comprehensive English-Slovenian Dictionary
Slovar ni zgolj predelava ali nadgradnja katerega od že obstoječih starejših angleško-slovenskih slovarjev, temveč povsem nov izdelek s 120.000 iztočnicami.

120.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Simon Krek)
 
Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
Angleško-slovenski del vsebuje več kot 39.500 geselskih člankov in 27.000 podgesel. Slovensko-angleški del je razširjena verzija slovensko-angleške polovice malega slovarja.
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
English-Slovenian & Slovenian-English Pocket Dictionary
Nepogrešljiv priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive in sodobne prevodne ustreznice za oba jezika.

30.000 gesel s podgesli
Skupina avtorjev (ur. Petra Zaranšek)
 
Veliki angleško-slovenski slovar
The Great English-Slovene Dictionary
Vsebinsko uporaben priročnik za vse, ki želijo razumeti in tvoriti angleški jezik. Slovar vsebuje zadovoljivo število besednih zvez, prenesenih pomenov, kratic in okrajšav. Navaja tudi pregovore in reke.

80.000 gesel s podgesli
Avtorji: Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič
Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian)
Password je poldvojezični slovar. Angleškim geslom sledijo razlage in primeri v angleščini ter slovenski prevedek, ki ima vlogo preverjanja pravilnega razumevanja.

12.000 gesel s podgesli
Avtor: Lionel Kernerman
 
LONGMAN PHOTO DICTIONARY
Slikovni slovar s fotografijami omogoča takojšnje razumevanje besed, ki so razvrščene po temah. Vsaka stran nudi več aktivnosti tudi za delo v razredu, zato je primeren tako za samostojno učenje kot za vodeno učenje.
3000 gesel
144 strani
format: 28 X 22 X 0,6 cm
leto izdaje: 2006
LONGMAN WORDWISE DICTIONARY
Povsem prenovljena izdaja priljubljenega enojezičnega slovarja, ki besede razlaga s pomočjo 2000 najpogostejših besed, tako so razlage dovolj preproste za prestop iz dvojezičnih na enojezične slovarje.
38.000 gesel
792 strani
format: 18 X 13,2 X 3,1 cm
leto izdaje: 2008
 
LONGMAN ACTIVE STUDY DICTIONARY
Uspešnica med slovarji, ki ob lahko razumljivi razlagi besed ponuja še veliko drugih informacij, ki pomagajo pri izboljšanju znanja jezika.
45,000 gesel
870 strani
format: 18 X 13,2 X 3,5 cm
avtorji: EVADNE ADRIAN- VALLANCE, ROSALIND COMBLEY, SHEILA DIGNEN, MARTIN STARK
leto izdaje: 2007
LONGMAN EXAMS DICTIONARY
Popolna izbira slovarja za pripravo na maturo in izpite FCE in CAE. V enem izdelku ponuja: dva slovarja, interaktivno pomoč pri učenju in vzorce mednarodnih izpitov.
212.000 gesel
1833 strani
format 25 X 16,5 X 4,5 cm
leto izdaje: 2007
 
 
Nemški jezik
Veliki nemško-slovenski slovar
Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch
Vsebuje stari in novi pravopis.
Je najobsežnejši nemško-slovenski slovar pri nas.

130.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
Veliki slovensko-nemški slovar posodobljena izdaja
Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch
Najobsežnejši slovensko-nemški slovar.
Vsebuje novi nemški pravopis.

90.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Nemško-slovenski poslovni slovar
Deutsch-slowenisches Wirtschaftswörterbuch
V slovarju niso le strokovni izrazi, ampak tudi številne vsakdanje besede ter izrazi, brez katerih ne bi mogli uspešno komunicirati.

14.000 gesel s podgesli
Avtorja: Peter Collin, Franc Jakob Rac
 
Slovensko-nemški poslovni slovar
Slowenisch-deutsches Wirtschaftswörterbuch
Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar sta namenjena vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z gospodarstvom.

5.000 gesel s podgesli
Avtorja: Peter Collin, Franc Jakob Rac
Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar
Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch
Slovar odlikujejo sodobno besedišče nemškega in slovenskega jezika, upoštevanje novega nemškega pravopisa, grafična preglednost in oblikoslovna natančnost.

20.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
 
Nizozemski jezik
Nizozemsko-slovenski slovar
Nederlands-Sloveens woordenboek
Sodobni nizozemsko-slovenski slovar je v takem obsegu prvi slovar za jezikovni par nizozemščina-slovenščina in obravnava osnovno besedišče nizozemskega jezika.

11.000 gesel s podgesli
Avtor: Anita Srebnik
 
 
Francoski jezik
Francosko-slovenski slovar
Dictionnaire français-slovene
Najobsežnejši francosko-slovenski slovar.
Nepogrešljivo orodje za vse, ki se želijo ukvarjati s francoščino.

42.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
 
Slovensko-francoski slovar
Dictionnaire slovene-français
Slovar srednjega obsega, pa vendar najobsežnejši slovensko-francoski slovar.

34.000 gesel s podgesli
Avtorja: Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
Dictionnarie du français, založba CLE / Le Robert
Namenjen je tujcem, ki se učijo francoščino na nadaljevalni stopnji (dijakom v višjih letnikih srednjih šol, ki bodo opravljali maturo in študentom francoščine).

22.000 gesel
Založba: CLE / Le Robert
 
 
Španski jezik
Špansko-slovenski slovar
Diccionario español-esloveno
Slovar zajema knjižno in pogovorno besedišče, lastna imena, strokovne izraze, delno vključuje tudi ameriško španščino.

40.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
 
Slovensko-španski slovar
Diccionario esloveno-español
Slovar vsebuje splošno besedišče, historične izraze, lastna imena ter tabele s spregatvami pravilnih in nepravilnih glagolov na koncu slovarja.

35.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
Diccionario basico de la lengua española, založba SGEL
Odličen slovar, v katerem je predstavljeno osnovno besedišče sodobnega španskega jezika. Zaradi preprostih in razumljivih razlag je primeren predvsem kot prvi enojezični slovar za srednješolce oziroma za povprečne uporabnike.
30 000 gesel
976 strani
format: 12,5 x 20,5 cm
založba: SGEL
 
 
Italijanski jezik
Mali italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar
Piccolo dizionario italiano-sloveno & sloveno-italiano
Slovar s 25.000 gesli obravnava osnovno besedišče slovenskega in italijanskega jezika, vključuje veliko število besednih zvez, pregovorov in ostalega jezikovnega bogastva, ki zadovolji tako osnovnega kot zahtevnejšega uporabnika.
 
Veliki italijansko-slovenski slovar
Il grande dizionario italiano-sloveno
Slovar je namenjen najširšemu krogu uporabnikov, ki hočejo s hitro, neposredno in natančno informacijo potešiti radovednost in vzpostaviti komunikacijo.

70.000 gesel s podgesli
Avtor: Sergij Šlenc
Veliki slovensko-italijanski slovar
Il grande dizionario sloveno-italiano
Najobsežnejši slovensko-italijanski slovar je primeren za različne uporabnike glede zahtevnosti, saj so gesla sestavljena tako, da zlahka najdemo različne pomene za določeno besedo.

100.000 gesel s podgesli
Avtor: Sergij Šlenc
 
Priročni italijansko slovenski slovar
Dizionario pratico italiano-sloveno
Gre za slovar s poudarkom na sodobnem in živem pogovornem jeziku. Geslom je dodan fonetični zapis in obilica oblikoslovnih informacij.

16.500 gesel s podgesli
Skupina avtorjev
IL SABATINI COLETTI DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA CON ALLEGATO CD – ROM
Edinstven slovar modernega italijanskega jezika. Primeren je predvsem za zahtevne uporabnike.

avtorja: Francesco Sabatini, Vittorio Coletti
obseg: 3136 strani
leto izzida: 2008
format: 19 x 25 cm
založba: Rizzoli Larousse (Sansoni)
 
 
Latinski jezik
Priročni latinsko-slovenski slovar
Latinicum/slovenicum
Novi sodobno zasnovani slovar latinskega jezika. Vključena so tudi lastnoimenska gesla, npr. imena vladarjev, in zemljepisna imena ter tista, ki segajo v svet antične mitologije.

15.000 gesel s podgesli
Skupina avtorjev
 
Slovensko-latinski slovar
Slovenicum/latinicum
Slovar srednjega obsega, a vseeno z bogatim besednim zakladom. Namenjen je uporabnikom, ki vsaj v glavnih obrisih poznajo latinsko slovnico.

30.000 gesel s podgesli
Avtor: Fran Bradač
Hrvaški/Srbski jezik
Mali srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar
Mali srpsko-slovenački i slovenačko-srpski rečnik
Dobrodošel priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive prevodne ustreznice za sodobni srbski in slovenski jezik.

30.000 gesel
Avtor: Simon Rigač
 
Mali hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški slovar
Mali hrvatsko slovenski i slovensko hrvatski rječnik
Narejen je na novo po sodobnih virih za oba jezika, kar je pomembno zaradi sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 50 letih v hrvaškem in tudi slovenskem jezikovnem okolju. Zato bo dobrodošel priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive in sodobne prevodne ustreznice za oba jezika.

30.000 gesel
Avtor: Simon Rigač
Makedonski jezik
Češki jezik
Češko-slovenski in slovensko-češki slovar
Česko-slovinský slovník, slovinsko-český slovník
Dvosmerni slovar srednjega obsega, ki vsebuje splošno besedišče, obravnava pa tudi izrazje nekaterih strok in znanosti, zastarele izraze, vulgarizme in slang.

60.000 gesel
Avtor: Ružena Škerlj
 
 
Slovaški jezik
Poljski jezik
Slovensko-poljski slovar
Słownik słoweńsko-polski
Slovar sega na različna področja splošnega in strokovnega jezika. Vključene so tudi besede, ki se kljub podobnemu zvenu in pomenu razlikujejo po slovničnih lastnostih, glasoslovni podobi in pravopisu.

40.000 gesel s podgesli
Avtorja: Tone Pretnar, B. Ostromecka
 
 
Ruski jezik
Madžarski jezik
Slovensko-madžarski slovar
Szlovén-magyar szótár
Najobsežnejši priročnik za spoznavanje madžarskega jezika v Sloveniji. Slovar je pregledno grafično urejen, strokovni izrazi so ustrezno označeni s kraticami, posega na različna področja govornega in pisnega jezika.

40.000 gesel s podgesli
Avtor: Jože Hradil
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov