SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  OXFORD®-DZS v dveh knjigah
  Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
English-Slovenian & Slovenian-English Pocket Dictionary
ISBN 8634130363
30.000 gesel s podgesli
968 strani
format: 10 x 13,5 cm
Skupina avtorjev (ur. Petra Zaranšek)
Prva izdaja (2006), prvi natis
Cena: 35,00 €
           

Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar je splošni dvosmerni slovar, ki na vsaki strani vsebuje približno 15.000 iztočnic, torej skupno okrog 30.000 iztočnic. Namenjen je slovenskemu uporabniku pri razumevanju angleškega jezika in tvorjenju v njem. Angleško-slovenski del je bil kot novo delo samostojno izdan leta 2001, kasneje pa se mu je pridružil še slovensko-angleški del. Primeren je za širok krog uporabnikov – tako za tiste, ki se šele spoznavajo z jezikom, kot za zahtevnejše uporabnike, ki bodo iskali izdatnejšo vsebino in sodobne prevodne ustreznice.

Angleško-slovenski del slovarja v marsičem že sledi sodobnim slovaropisnim načelom; za izdelavo so tako na angleški kot na slovenski strani avtorji uporabljali jezikovne korpuse oziroma slovarje, nastale na podlagi korpusov.

Velika novost je obsežna slovensko-angleška stran, ki je bila v tem slovarju prvič v našem prostoru narejena po korpusnem pristopu. 
To je moderna metoda, pri kateri osnovo za obdelavo jezika predstavlja znanstveno zgrajena zbirka besedišča slovenskega/angleškega jezika, kot se izkazujeta v dejanskih besedilih. Ti jezikovni podatki so bili obdelani in preučeni s pomočjo posebnih metod in računalniških programov. Rezultat je slovar, ki kljub svojemu formatu ni pravi 'mali' slovar, saj izkazuje razvejano strukturo gesel. Ta vključuje: delitev na pomene, od katerih vsakega definira pomenski kazalec; kolokatorske nize in pogoste zveze, ki kažejo vezavo iztočnice z drugimi besedami, še zlasti če se glede na besedilno okolje razlikujejo tudi prevedki; pogoste predložne in skladenjske strukture, katerih prevedki niso neposredno izpeljivi; najpogostejše stalne besedne zveze, vključno z idiomatskimi; zglede ali razlage, ko neposredni prevod izraza ne obstaja. Pri izdelavi slovarja je sodeloval tudi materni govorec angleščine, ki je poskrbel za pravilne in ustrezne prevedke ter obširno pomagal pri iskanju prevodnih rešitev.

Slovar – knjiga, ki pojasnjuje – je v primeru Malega angleško-slovenskega in slovensko-angleškega slovarja knjiga, ki pojasnjuje aktualni jezik. Zahvaljujoč velikim zbirkam sodobnih besedil, ki tvorijo jezikovni korpus, je novi slovar resnična odslikava trenutnega stanja slovenščine in angleščine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov