SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  Špansko-slovenski slovar
  Slovensko-španski slovar
  DICCIONARIO BASICO DE USO DE LA LENGUA ESPANOLA
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Špansko-slovenski slovar
Diccionario español-esloveno
ISBN 8634114732
40.000 gesel s podgesli
1.005 strani
format: 13 × 17 cm
trda vezava
Avtor: Anton Grad
Prva izdaja (1969), osmi natis (2007)
Cena: 53,83 €
           

Španščina je pomemben svetovni in po številu govorcev najbolj razširjen romanski jezik, govorijo ga v Španiji in velikem delu Srednje in z izjemo Brazilije v celotni Južni Ameriki. 
Slovar zajema predvsem evropsko španščino, ameriško različico jezika in njene posebnosti navaja le redko. 
Namenjen je predvsem uporabnikom, ki že poznajo osnove španske slovnice. Tistim, ki se šele spoznavajo s tem spevnim jezikom, svetujemo, da slovar uporabljajo skupaj z enim od učbenikov španskega jezika. 

V slovarju je tako knjižno kot pogovorno besedišče, vsebuje pa tudi lastna imena in strokovne izraze. Dodane so španske kratice in tabele s spregatvami pravilnih in nepravilnih glagolov.

Leta 2006 je slovar skupaj s Slovensko-španskim slovarjem izšel na plošči CD-ROM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov