SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  Slovensko-poljski slovar
  MADŽARSKI JEZIK
Slovensko-poljski slovar
Słownik słoweńsko-polski
ISBN 863411211X
40.000 gesel s podgesli
636 strani
format: 15 x 20 cm
Avtorja: Tone Pretnar, B. Ostromecka
Prva izdaja (1996), prvi natis
Cena: 30,67 €
           
Slovar sega na različna področja mišljenja in ubesedovanja. 

Sestavljavca sta v vanj sprejela tudi tiste slovenske besede, ki se kljub podobnemu zvenu in enakemu pomenu razlikujejo od ustreznih poljskih besed po slovničnih lastnostih, glasoslovni podobi in pravopisu. 

Slovar ne upošteva narečnega besedja, število arhaizmov je omejeno, izbor strokovnega besedja pa pričakuje obzorje povprečnega izobraženca. 


    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov