SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  Veliki nemško-slovenski slovar
  Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar
Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch
ISBN 8634130371
408 strani
format: 10 x 13 cm
trda vezava
20.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Prva izdaja (2004), tretji natis (2007)
Cena: 19,40 €
           
Slovar avtorske skupine Debenjak izhaja iz dobro znanega para velikih slovarjev za oba jezika, ki sta delo istih avtorjev. 

Odlikujejo ga sodobno besedišče nemškega in slovenskega jezika, upoštevanje novega nemškega pravopisa, grafična preglednost (iztočnice v rdeči barvi), oblikoslovna natančnost (označba spola na obeh straneh, pri iztočnici in prevedkih, pregibne oblike in drugo). 

Številne besedne zveze in primeri rabe mu dajejo vsebinsko, slovnične preglednice na začetku slovarja pa poleg uporabne tudi priročno vrednost.

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov