SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  Francosko-slovenski slovar
  Slovensko-francoski slovar
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Slovensko-francoski slovar
Dictionnaire slovene-français
ISBN 8634109860
34.000 gesel s podgesli
926 strani
format 15 × 20 cm
trda vezava
Avtorja: Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
Prva izdaja (1990), četrti natis (2005)
Cena: 73,00 €
           

Slovar srednjega obsega, pa vendar najobsežnejši slovensko-francoski slovar.

Slovar si prizadeva zadostiti zahtevam najširšega kroga uporabnikov in upošteva jezikovni čut govorcev dvajsetega stoletja. V slovarju bomo našli tudi besede, ki so sčasoma v slovenščini postale redkejše, a še vedno pričajo o obsežnem besednem zakladu, ki sta ga Narcis Dembskij in Viktor Jesenik vključila v geslovnik.

Poleg obširnega splošnega besedišča, ki vključuje gesla knjižnega in pogovornega jezika, sta na podlagi dolgoletnih prevajalskih izkušenj sestavljavca slovarja vključila tudi veliko strokovnih, znanstvenih in tehničnih izrazov ter frazeologije.

Slovar je klasično oblikovan: gesla so v krepkem tisku, slovnične lastnosti in besedne zveze pa v poševnem tisku. Prirejen je za slovenskega uporabnika, kar pomeni, da slovničnih podatkov za (slovenska) gesla ne navaja, naveden pa je spol pri enobesednih samostalniških francoskih prevedkih. Podatek o spolu prevedka je zelo pomemben za slovenskega uporabnika, ki si želi aktivno pristopiti do spoznavanja ali uporabe francoskega jezika. Naglasna znamenja ustrezajo rabi francoščine in slovenščine. V slovenščini hkrati označujejo tudi mesto naglašenega zloga, medtem ko v francoščini označujejo jakostni ali tonemski naglas.

Leta 2004 je slovar, skupaj z Gradovim Francosko-slovenskim slovarjem, izšel na plošči CD-ROM.

 

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov