SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Menu
 Knjižne izdaje
 Elektronske izdaje
 Mrežne različice
 Posebna ponudba
 Aktivacija
 Pogosta vprašanja
Aktualno
Zanimivosti
Največji med velikimi je zdaj popoln!
Navodilo za namesitev

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali slovarji v elektronski obliki omogočajo iskanje z nadomestnimi znaki?
Da, po slovarjih lahko iščete z znaki, ki nadomeščajo posamezno črko.
1. Zvezdica (*) nadomešča niz katerihkoli znakov in je še posebej uporabna takrat, kadar npr. hočemo poiskati besedo v sklonu.
Z iskalnim pogojem "stol*" bo program našel vse besede, ki se začnejo na stol- (torej tudi besede, kot so npr. stolu, stolnica, stolpnice, stolp ipd.); z iskalnim pogojem "stolnic*" bo našel vse oblike besede "stolnica"; z iskalnim pogojem "*ica" pa bo našel vse besede, ki se končajo na -ica; z iskanjem "n*gla*ni" go program našel vse besede, ki se začnejo na n-, vsebujejo tričrkovje gla in se končajo na -ni.
2. Vprašaj (?) nadomešča en sam znak in je še posebej uporaben npr. pri reševanju križank.
Z iskalnim pogojem "Jo?c?" bo program našel vse besede s petimi črkami, ki se začnejo z velikim J ter mu sledijo o, neznana črka, c in neznana črka.
3. Podčrtaj (_) je znak, ki povezuje dve ali več besed.
Z iskalnim pogojem "Prešernov*_nagrad*" bo program našel vsa gesla z besedno zvezo "Prešernova nagrada" (zaradi * tudi z oblikami v sklonih); z iskalnim pogojem "organizac*_združen*_narod*" bo program našel vse oblike besedne zveze "Organizacija združenih narodov"; z iskalnim pogojem "pravo_ime" bo program našel le besedno zvezo "pravo ime".
Pozor: če v iskalnem nizu vpišete veliko začetnico, jo bo iskalnik upošteval; če uporabljate le male črke, bo program med najdene pojme uvrstil tudi tiste, ki se npr. začnejo z veliko začetnico: iskanje "the" bo našlo "The" in "the", iskanje "The" pa le "The".

Kaj pa zahtevne oblike iskanj?
Program na splošno omogoča iskanje po levi ali desni strani slovarja ali po obeh. V nekaterih slovarjih na plošči CD-ROM s programom lahko iščete po vnaprej določenih elementih (npr. zgolj po opisih, po kvalifikatorjih, kakor so matematika, kemija ipd.); ponujene možnosti iskanja po posameznih elementih se razlikujejo od ene zbirke do druge.
Po vseh zbirkah pa je mogoče iskati z enakimi logičnimi vezniki:
1. Presledek ( ) je logični veznik IN: iskalni niz "ljubljan* 1870" bo našel vsa gesla z besedo Ljubljana, tudi v sklonih in pridevniških oblikah, vsebovati pa morajo tudi [letnico] 1870.
2. Klicaj (!) je logični veznik NE: iskalni niz "go !glag*" bo našel vsa gesla z besedo "go", ki pa ne vsebuje besede/okrajšave "glag*" [glagol].
3. Vejica (,) je logični veznik ALI: iskalni niz "die der" bo našel vsa gesla, ki vsebujejo bodisi besedo "die" bodisi besedo "der".
Pozor: veznike lahko združujete. Tako bo npr. iskalni niz "the_best great*,small* !biol*" našel vsa gesla z besedno zvezo "the best", ki vsebuje besedo "great" ali "small", ne pa tudi besede/okrajšave "biol*" [biologija].

Ali je mogoče uporabljati slovarje preko spletnega vmesnika, npr. Mozilla Firefox, Internet Explorer?
Da. Tudi spletni dostop do slovarjev imamo v ponudbi. Lahko se najprej prijavite testno.

Ali obstaja iskalni/namestitveni vmesnik tudi v angleškem jeziku?
Ne. Nova različica vmesnika ASP, ki je v pripravi, bo vsebovala nekatere tuje jezike.

Ali je mogoče naročiti predstavitveno različico (demo) slovarjev DZS?
Da. Namestitveni program z demo različico slovarjev (le 250 gesel) lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na ikono Demo ob vsakem predstavljenem elektronskem slovarju na teh internetskih straneh.
Za več informacij pokličite telefonsko številko 080 80 81 ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov
slovarji@dzs.si.

POGOSTA VPRAŠANJA ZA SLOVARSKE ZBIRKE NA PLOŠČI CD-ROM

Kaj potrebujem za namestitev slovarja?
Za namestitev slovarja potrebujete serijsko številko slovarja (pri nekaterih slovarjih tudi disketo) ter, seveda, ploščo CD-ROM in ustrezen računalnik.
Pri slovarjih z disketno zaščito je serijska številka na zadnji strani navodil za uporabo, pri slovarjih, ki jih aktiviramo z zaščitnimi kodami, nalepljenimi na notranjem listu škatle, pa je serijska številka natisnjena nad kodo za aktivacijo.

Kako namestim slovar?
Ploščo CD-ROM vstavite v ustrezno enoto. Namestitveni program se zažene samodejno, v nasprotnem primeru ga poženite s plošče CD-ROM (NAMESTI.EXE). Prikaže se pogovorno okno z več možnostmi. Izberite možnost NAMESTITEV. Čarovnik za nameščanje vas bo vodil skozi preprost namestitveni postopek. Programski paket je sestavljen iz programskega dela (pregledovalnik ASP32) in slovarskih zbirk. Med namestitvijo lahko vedno prikličete pomoč (gumb Pomoč). Za premikanje med pogovornimi okni uporabite gumb Naprej > ali Nazaj <. Če želite namestitev prekiniti, pritisnite gumb Prekini.

Kaj je aktivacija in kaj registracija?
Aktivacija je zaščita, ki preprečuje nelegalno rabo in je nujno potrebna za namestitev nekaterih novejših slovarjev. Starejši slovarji so zaščiteni z namestitveno disketo. Če uporabljate računalnik brez disketne enote, pokličite aktivacijski center.
Registracija je možnost, ki jo ponujamo kupcu: uporabniku, ki se po nakupu ali namestitvi slovarja registrira, pošiljamo obvestila o novostih.

Kako aktivirati program?
Ko prvič poženete pregledovalnik, se pojavi čarovnik, ki vas vodi skozi preprost postopek aktiviranja. Program morate "odkleniti" z vnosom šifre serijskega ključa. To je 32-mestna koda za aktiviranje, natisnjena na knjižici plošče CD-ROM (vsaka zbirka ima dve aktivacijski kodi (ali ključa), zato jo lahko namestite na dveh različnih računalnikih). Aktiviranje prek interneta je preprostejše, vendar morate biti med postopkom priključeni na internet (med nameščanjem morate izključiti požarni zid). Če računalnika nimate priključenega na internet, lahko program aktivirate prek telefona ali telefaksa.

Kateri slovarji potrebujejo namestitveno disketo?
DZS Slovar slovenskega knjižnega jezika – verzija 1.0
DZS Veliki nemško-slovenski slovar – verzija 1.0 in 2.0
DZS Veliki slovensko-nemški slovar – verzija 1.0 in 2.0
DZS Veliki angleško-slovenski slovar – verzija 1.0 in 1.1
DZS Slovensko-angleški slovar – verzija 1.0
DZS Veliki italijansko-slovenski slovar – verzija 1.0
DZS Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar – verzija 1.0
DZS Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar – verzija 1.0

Kako namestim katerega od zgoraj navedenih slovarjev, če na računalniku nimam disketne enote?
Pokličete registracijski center DZS.

Kateri slovarji pri namestitvi zahtevajo aktivacijo?
DZS Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar – verzija 1.0
DZS Srbsko ali hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški ali srbski slovar – verzija 1.0
DZS Angleško-slovenski slovar Password – verzija 1.0
DZS Veliki splošni leksikon – verzija 1.0
DZS Špansko-slovenski in slovensko-španski slovar – verzija 1.0
DZS Slovar slovenskega knjižnega jezika – verzija 1.1
DZS Veliki angleško-slovenski slovar – 1.2
DZS Slovensko-angleški slovar – 1.1

Izgubil sem serijsko številko slovarja. Kako lahko kljub temu namestim slovar?
Preverite, ali ste se registrirali z registracijsko kartico. Če se niste registrirali, poiščite zaščitno disketo (le pri slovarjih, ki ne potrebujejo aktivacije). Nato pokličite registracijski center DZS.

Kako lahko namestim slovar, ki potrebuje aktivacijo, če mi to ni uspelo prek interneta?
Ponovno preverite, ali ste med namestitvijo izključili požarni zid (firewall), sicer pokličite registracijski center DZS.

Ali obstajajo tudi večuporabniške različice slovarjev?
Da, za več informacij o mrežnih verzijah slovarjev klikni tukaj.

Ali se moram registrirati in kaj s tem pridobim?
Registriranje, torej vnos vaših osebnih podatkov, pri opisanem postopku ni obvezno. Če pa boste med aktiviranjem programa vpisali svoje podatke, boste upravičeni do telefonskih nasvetov, obveščanja o novostih in ugodnosti pri nakupu novih verzij.

Ali lahko slovar registriram oziroma aktiviram prek spleta?
Seveda, slovar je mogoče tako aktivirati kot registrirati preko spleta, telefonsko, po e-pošti, navadni pošti, telefaksu.

Ali moram pri zamenjavi operacijskega sistema ponoviti postopek namestitve slovarjev? Kaj pa zaščita?
Z vsako namestitvijo operacijskega sistema je ponovno potrebno namestiti tudi slovarje.
Pri nameščanju novejših slovarjev z aktivacijsko zaščito med postopkom vpišite aktivacijsko kodo, ki ste jo uporabili ob prvi namestitvi. Če niste spremenili strojne opreme, boste slovar brez težav lahko znova namestili, enako kot prvič.
Če ste zamenjali tudi strojno opremo in vam namestitev ni uspela ali če imate katerega od starejših slovarjev, ki so zaščiteni z disketo, pokličite registracijski center DZS.

Posodobil sem strojno opremo računalnika, ob ponovni namestitvi pa programa ne morem aktivirati in namestiti, češ da sem vnesel napačno kodo. Kako lahko namestim slovar?
Pokličite registracijski center DZS.

Kako je z zaporedjem namestitve, če imam npr. Veliki angleško-slovenski slovar (CD-ROM iz leta 1999 z zaščitno disketo), Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar (CD-ROM iz leta 2004) in Slovenski pravopis (CD-ROM iz leta 2003)?
Najbolje da francoski slovar (oziroma katerikoli slovar, ki potrebuje aktivacijo) namestite pred Slovenskim pravopisom. Drugo ni pomembno.

Ali s pomočjo registracijskega centra DZS lahko namestim tudi Veliki ugankarski slovar, Slovenski pravopis in druge zbirke ASP, ki jih ni založila DZS?
To ni mogoče. Za namestitev ali aktivacijo teh zbirk se obrnite na druge založnike ali na podjetje Amebis.

Ali je mogoče uporabljati slovarje znotraj urejevalnika besedil?
Da, preberite si navodila za vzpostavitev OLE povezave med npr. MS Wordom in slovarjem.

Kako odstranim slovar?
Če želite slovar odstraniti, kliknete gumb Start in v meniju Programi/ASP32 izberete možnost "Odstrani". Nato sledite navodilom programa za odstranitev.


POMOČ

Pri namestitvi in aktiviranju

DZS, d. d.
Divizija založništev, registracijski center
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: +386 1 3069-848 ali 3069-881
Telefaks: + 386 1 3069-810

Pri uporabi programskega paketa

Amebis programska oprema, d. o. o. Kamnik
Bakovnik 3, PP 69, 1241 Kamnik
 
Tel./Faks: +386 1 8311 035
http://www.amebis.si
info@amebis.si


 

© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov