SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Angleški jezik
Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS
The Oxford®-DZS Comprehensive English-Slovenian Dictionary
Slovar ni zgolj predelava ali nadgradnja katerega od že obstoječih starejših angleško-slovenskih slovarjev, temveč povsem nov izdelek s 120.000 iztočnicami.

120.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Simon Krek)
 
Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
Angleško-slovenski del vsebuje več kot 39.500 geselskih člankov in 27.000 podgesel. Slovensko-angleški del je razširjena verzija slovensko-angleške polovice malega slovarja.
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
English-Slovenian & Slovenian-English Pocket Dictionary
Nepogrešljiv priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive in sodobne prevodne ustreznice za oba jezika.

30.000 gesel s podgesli
Skupina avtorjev (ur. Petra Zaranšek)
 
 
Nemški jezik
Veliki nemško-slovenski slovar
Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch
Vsebuje stari in novi pravopis.
Je najobsežnejši nemško-slovenski slovar pri nas.

130.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar
Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch
Slovar odlikujejo sodobno besedišče nemškega in slovenskega jezika, upoštevanje novega nemškega pravopisa, grafična preglednost in oblikoslovna natančnost.

20.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Nizozemski jezik
Nizozemsko-slovenski slovar
Nederlands-Sloveens woordenboek
Sodobni nizozemsko-slovenski slovar je v takem obsegu prvi slovar za jezikovni par nizozemščina-slovenščina in obravnava osnovno besedišče nizozemskega jezika.

11.000 gesel s podgesli
Avtor: Anita Srebnik
 
 
Francoski jezik
Francosko-slovenski slovar
Dictionnaire français-slovene
Najobsežnejši francosko-slovenski slovar.
Nepogrešljivo orodje za vse, ki se želijo ukvarjati s francoščino.

42.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
 
Slovensko-francoski slovar
Dictionnaire slovene-français
Slovar srednjega obsega, pa vendar najobsežnejši slovensko-francoski slovar.

34.000 gesel s podgesli
Avtorja: Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
Španski jezik
Špansko-slovenski slovar
Diccionario español-esloveno
Slovar zajema knjižno in pogovorno besedišče, lastna imena, strokovne izraze, delno vključuje tudi ameriško španščino.

40.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
 
Slovensko-španski slovar
Diccionario esloveno-español
Slovar vsebuje splošno besedišče, historične izraze, lastna imena ter tabele s spregatvami pravilnih in nepravilnih glagolov na koncu slovarja.

35.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
Diccionario basico de la lengua española, založba SGEL
Odličen slovar, v katerem je predstavljeno osnovno besedišče sodobnega španskega jezika. Zaradi preprostih in razumljivih razlag je primeren predvsem kot prvi enojezični slovar za srednješolce oziroma za povprečne uporabnike.
30 000 gesel
976 strani
format: 12,5 x 20,5 cm
založba: SGEL
 
 
Italijanski jezik
Mali italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar
Piccolo dizionario italiano-sloveno & sloveno-italiano
Slovar s 25.000 gesli obravnava osnovno besedišče slovenskega in italijanskega jezika, vključuje veliko število besednih zvez, pregovorov in ostalega jezikovnega bogastva, ki zadovolji tako osnovnega kot zahtevnejšega uporabnika.
 
Veliki slovensko-italijanski slovar
Il grande dizionario sloveno-italiano
Najobsežnejši slovensko-italijanski slovar je primeren za različne uporabnike glede zahtevnosti, saj so gesla sestavljena tako, da zlahka najdemo različne pomene za določeno besedo.

100.000 gesel s podgesli
Avtor: Sergij Šlenc
Priročni italijansko slovenski slovar
Dizionario pratico italiano-sloveno
Gre za slovar s poudarkom na sodobnem in živem pogovornem jeziku. Geslom je dodan fonetični zapis in obilica oblikoslovnih informacij.

16.500 gesel s podgesli
Skupina avtorjev
 
 
Latinski jezik
Priročni latinsko-slovenski slovar
Latinicum/slovenicum
Novi sodobno zasnovani slovar latinskega jezika. Vključena so tudi lastnoimenska gesla, npr. imena vladarjev, in zemljepisna imena ter tista, ki segajo v svet antične mitologije.

15.000 gesel s podgesli
Skupina avtorjev
 
Slovensko-latinski slovar
Slovenicum/latinicum
Slovar srednjega obsega, a vseeno z bogatim besednim zakladom. Namenjen je uporabnikom, ki vsaj v glavnih obrisih poznajo latinsko slovnico.

30.000 gesel s podgesli
Avtor: Fran Bradač
Hrvaški/Srbski jezik
Mali srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar
Mali srpsko-slovenački i slovenačko-srpski rečnik
Dobrodošel priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive prevodne ustreznice za sodobni srbski in slovenski jezik.

30.000 gesel
Avtor: Simon Rigač
 
Mali hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški slovar
Mali hrvatsko slovenski i slovensko hrvatski rječnik
Narejen je na novo po sodobnih virih za oba jezika, kar je pomembno zaradi sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 50 letih v hrvaškem in tudi slovenskem jezikovnem okolju. Zato bo dobrodošel priročnik za vse, ki potrebujejo zanesljive in sodobne prevodne ustreznice za oba jezika.

30.000 gesel
Avtor: Simon Rigač
Poljski jezik
Slovensko-poljski slovar
Słownik słoweńsko-polski
Slovar sega na različna področja splošnega in strokovnega jezika. Vključene so tudi besede, ki se kljub podobnemu zvenu in pomenu razlikujejo po slovničnih lastnostih, glasoslovni podobi in pravopisu.

40.000 gesel s podgesli
Avtorja: Tone Pretnar, B. Ostromecka
 
 
Madžarski jezik
Slovensko-madžarski slovar
Szlovén-magyar szótár
Najobsežnejši priročnik za spoznavanje madžarskega jezika v Sloveniji. Slovar je pregledno grafično urejen, strokovni izrazi so ustrezno označeni s kraticami, posega na različna področja govornega in pisnega jezika.

40.000 gesel s podgesli
Avtor: Jože Hradil
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov