SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  Mali italijansko-slovenski & slovensko-italijanski
  Veliki slovensko-italijanski slovar
  Priročni italijansko-slovenski slovar
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Veliki slovensko-italijanski slovar
Il grande dizionario sloveno-italiano
ISBN 8634119998
100.000 gesel s podgesli
Avtor: Sergij Šlenc
Prva izdaja (2006), prvi natis
Cena: 83,04 €
           

Veliki slovensko-italijanski slovar avtorja Sergija Šlenca je namenjen slovenskim govorcem pri tvorjenju govorjenih in pisnih besedil v italijanščini in italijanskim govorcem pri razumevanju slovenskih besedil.

Na ravni velikih slovarjev zapolnjuje to delo vrzel med sosednjima jezikoma.

Najobsežnejši slovensko-italijanski slovar je primeren za različne uporabnike glede zahtevnosti, saj so gesla sestavljena tako, da zlahka najdemo različne pomene za določeno besedo.

Avtor prikazuje pomen tudi s številnimi primeri rabe, besednimi zvezami in pojasnjeno metaforično rabo besed.

Slovar odlikuje zelo obširno besedišče, ki se razteza od splošnega do strokovnega in znanstvenega izrazja, vključeni so kratice, lastna (osebna in zemljepisna) imena, pa tudi pogovorna in narečna raba besed.

Pregovori in reki so posebej označeni, kar še dodatno lajša iskanje po slovarju.

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov