SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  OXFORD®-DZS v dveh knjigah
  Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar
ISBN 9788634141863
Cena: 89,90 €
           

118.000 gesel in podgesel
Nastal je na osnovi dveh preizkušenih slovarjev, ki sta izšla pri naši založbi in sta v slovenskem slovaropisju uvedla pomembno novost:

* Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS v dveh knjigah (2005-2006) in
* Malega angleško-slovenskega in slovensko-angleškega slovarja (2006).

Osnovna prednost obeh slovarjev je korpusni pristop: tako geslovnik kot prevedki so bili pripravljeni s pomočjo besedilnih korpusov. Ti omogočajo natančno pomensko-slovnično obdelavo gesel, in sicer glede na pogostost rabe tako v angleščini kot slovenščini.

Angleško-slovenski del
vsebuje več kot 39.500 geselskih člankov in 27.000 podgesel. Iz geslovnika so izpuščene predvsem iztočnice, ki niso pogosti del splošnega besedišča. Navedeni so najpogostejši sestavljeni glagoli ali idiomi, manj je terminoloških gesel ipd.).

Slovensko-angleški del
je razširjena verzija slovensko-angleške polovice malega slovarja. Geslovnik slovenske polovice priročnega slovarja ima okoli 26.000 geselskih člankov (torej približno dvakrat več kot v malem slovarju), v katere je vključenih še približno toliko podgesel. Velika večina geselskih člankov, ki so bili vključeni že v mali slovar, je bila vsebinsko redigiranih, razširjenih in usklajenih z novejšimi podatki.

Priporočamo:

učencem, dijakom in študentom, pa tudi bolje poučenim govorcem angleščine!

Redna cena: 89,90 EUR

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov