SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Knjižne izdaje
Francosko-slovenski slovar
Dictionnaire français-slovene
Najobsežnejši francosko-slovenski slovar.
Nepogrešljivo orodje za vse, ki se želijo ukvarjati s francoščino.

42.000 gesel s podgesli
Avtor: Anton Grad
 
Slovensko-francoski slovar
Dictionnaire slovene-français
Slovar srednjega obsega, pa vendar najobsežnejši slovensko-francoski slovar.

34.000 gesel s podgesli
Avtorja: Viktor Jesenik, Narcis Dembskij

Elektronske izdaje
Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar na plošči CD-ROM
Dictionnaire français-slovene et slovene-français CD-ROM
Elektronski slovar združuje dva obstoječa knjižna slovarja. Francosko-slovenski slovar (Grad), ki je po vsebini obsežnejši in Slovensko-francoski slovar (Jesenik, Dembskij). Enkratno orodje za vse, ki se na katerikoli ravni ukvarjajo s francoščino.

73.870 iztočnic
Avtorji: Anton Grad, Viktor Jesenik in Narcis Dembskij.
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov