SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Knjižne izdaje
Veliki nemško-slovenski slovar
Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch
Vsebuje stari in novi pravopis.
Je najobsežnejši nemško-slovenski slovar pri nas.

130.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar
Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch
Slovar odlikujejo sodobno besedišče nemškega in slovenskega jezika, upoštevanje novega nemškega pravopisa, grafična preglednost in oblikoslovna natančnost.

20.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak

Elektronske izdaje
Veliki slovensko-nemški slovar na plošči CD-ROM
Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch CD-ROM
Slovar bralcu posreduje:
spregatvene in sklanjatvene oblike, pregledno členjenje pomenov pri večpomenskih geslih, sinonime, pogoste besedne zveze, fraze, in pregovore.

89.991 iztočnic
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov