SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Knjižne izdaje
Veliki nemško-slovenski slovar
Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch
Vsebuje stari in novi pravopis.
Je najobsežnejši nemško-slovenski slovar pri nas.

130.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
Veliki slovensko-nemški slovar posodobljena izdaja
Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch
Najobsežnejši slovensko-nemški slovar.
Vsebuje novi nemški pravopis.

90.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Nemško-slovenski poslovni slovar
Deutsch-slowenisches Wirtschaftswörterbuch
V slovarju niso le strokovni izrazi, ampak tudi številne vsakdanje besede ter izrazi, brez katerih ne bi mogli uspešno komunicirati.

14.000 gesel s podgesli
Avtorja: Peter Collin, Franc Jakob Rac
 
Slovensko-nemški poslovni slovar
Slowenisch-deutsches Wirtschaftswörterbuch
Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar sta namenjena vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z gospodarstvom.

5.000 gesel s podgesli
Avtorja: Peter Collin, Franc Jakob Rac
Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar
Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch
Slovar odlikujejo sodobno besedišče nemškega in slovenskega jezika, upoštevanje novega nemškega pravopisa, grafična preglednost in oblikoslovna natančnost.

20.000 gesel s podgesli
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
 

Elektronske izdaje
Veliki nemško-slovenski slovar na plošči CD-ROM
Grosses deutsch-slowenisches Wörterbuch CD-ROM
Je najobsežnejši slovar za to jezikovno kombinacijo pri nas. Ključna posodobitev je prilagoditev slovarja novemu nemškemu pravopisu.

128.248 iztočnic
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
Veliki slovensko-nemški slovar na plošči CD-ROM
Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch CD-ROM
Slovar bralcu posreduje:
spregatvene in sklanjatvene oblike, pregledno členjenje pomenov pri večpomenskih geslih, sinonime, pogoste besedne zveze, fraze, in pregovore.

89.991 iztočnic
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Poslovni slovar: nemško-slovenski, slovensko-nemški na plošči CD-ROM
Wirtschaftswörterbuch: deutsch-slowenisches, slowenisch-deutsches CD-ROM
V slovarjih boste poleg besedišča splošnega poslovnega jezika našli tudi besedišče različnih področij gospodarskih dejavnosti.

18.546 iztočnic
Avtorji: Peter Collin, Franc Jakob Rac
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov