SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  Mali italijansko-slovenski & slovensko-italijanski
  Veliki slovensko-italijanski slovar
  Priročni italijansko-slovenski slovar
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Mali italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar
Piccolo dizionario italiano-sloveno & sloveno-italiano
ISBN 9788634130393
25.000 gesel s podgesli
1008 strani
format: 10 x 13,5 cm
Skupina avtorjev (ur. Primož Ponikvar)
Prva izdaja (2010), prvi natis
Cena: 44,50 €

Mali italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar je korpusno zasnovan dvosmerni slovar s 25.000 najpogostejšimi iztočnicami v italijanščini in slovenščini. Izdelava slovarja je potekala s pomočjo besedilnih korpusov (večmilijonskih zbirk besedil), ki omogočajo natančno preučevanje dejanskega pomena in vezave besed v sodobnem italijanskem in slovenskem jeziku.

Slovar zajema predvsem splošno besedišče. Glede na pogostnost besede in razlikovalno zanimivost med obema jezikoma so vanj vključeni tudi strokovni izrazi, krajšave, kratice, nepravilne oblike glagolov in lastna imena.

Slovar je v prvi vrsti namenjen slovenskemu uporabniku, a z izpostavljanjem določenih jezikovnih posebnosti omogoča razumevanje in tvorjenje v slovenskem jeziku tudi italijanskim uporabnikom.

Izbor geselskih iztočnic, primerov rabe in besednih zvez ter natančna pomenska in slovnična obdelava gesel ponujajo odgovore vsem tipom uporabnikov: tako tistim, ki se z italijanščino šele srečujejo, kot tistim, ki bodo iskali odgovore na težavnejša jezikovna vprašanja.

Mali italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar je pregleden in vsebinsko bogat jezikovni priročnik, ki presega vsebino običajnih malih slovarjev.

    
    
    
    

Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov