SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  Nizozemsko-slovenski slovar
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Nizozemsko-slovenski slovar
Nederlands-Sloveens woordenboek
ISBN 9788634142624
11.000 gesel s podgesli
604 strani
format: 13,5 × 19,5 cm
trda vezava

Avtor: Anita Srebnik
Prva izdaja (2007), prvi natis
Cena: 59,50 €

Sodobni nizozemsko-slovenski slovar je v takem obsegu prvi slovar za jezikovni par nizozemščina-slovenščina in obravnava osnovno besedišče nizozemskega jezika. Slovar zajema 11.000 iztočnic. Besedišče je omejeno, ker gre za splošni slovar z didaktično komponento in ker ga je napisala ter uredila le ena avtorica. Številne besedne zveze in primeri rabe pa slovar kljub omejenemu besedišču uvrščajo v razred priročnih slovarjev.

Slovar je bil prvotno namenjen slovenskim študentom nizozemskega jezika, sedaj pa je v nekoliko razširjenem obsegu namenjen vsem tistim uporabnikom, ki si želijo učiti nizozemski jezik oz. razumeti nizozemsko pisano ali govorjeno besedilo.

Slovnični podatki so navedeni neposredno ob geselskih iztočnicah, prav tako tudi nepravilne oblike glagolov in množinske oblike samostalnikov ter alternativni zapis nekaterih gesel.

Mesto naglasa je v iztočnici nakazano s podčrtajem pod naglašenim zlogom.

Gesla z več pomeni imajo pregledno razdeljeno pomensko strukturo, ki olajša iskanje po slovarju. S pomočjo grafično natančno oblikovanega priročnika lahko uporabnik hitreje pride do želene informacije. Notranjost slovarja si lahko ogleda v rubriki Prelistaj.

Slovar jedrnato obravnava tudi slovnico nizozemskega jezika, kar prispeva k boljšemu razumevanju in hitrejši aktivni rabi tujega jezika.

Poglavje o izgovorjavi vsebuje opis nizozemskih glasov in nasvete za izgovorjavo s pomočjo mednarodne fonetične transkripcije (IPA).

Slovar se zaključi s seznamom nepravilnih nizozemskih glagolov v sedanjiku, pretekliku in dovršnem preteklem času.

Osnovna naloga slovarja je pomagati uporabniku pri razumevanju nizozemskih besedil in pri prevajanju iz nizozemščine v slovenščino. Drugotna vloga slovarja je aktivna; s pomočjo slovničnih podatkov in primerov rabe naj bi omogočil bolj veščemu uporabniku izražanje v nizozemskem jeziku, tj. tvorbo nizozemskih besedil. Slovar bo uporabniku pomagal pri razumevanju sodobnih besedil. Starejših leksemov in pomenov leksemov slovar skorajda ne obravnava. Gesla so kar najbolj reprezentativen odsev sodobnega nizozemskega jezika. Le manjši del osnovnega besedišča, ki ga obravnava, ima stilne oznake. Slovar je naravnan kontrastivno, to pomeni, da upošteva razlike med obema jezikoma in posebno pozornost posveča stalnim besednim zvezam.

Prva izdaja: 2007
    
    
    
    

Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov