SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  Mali italijansko-slovenski & slovensko-italijanski
  Veliki slovensko-italijanski slovar
  Priročni italijansko-slovenski slovar
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Veliki slovensko-italijanski slovar
Il grande dizionario sloveno-italiano
ISBN 8634119998
100.000 gesel s podgesli
Avtor: Sergij Šlenc
Prva izdaja (2006), prvi natis
Cena: 83,04 €
Slovarjem DZS se pridružuje Veliki slovensko-italijanski slovar avtorja Sergija Šlenca. Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da so dvojezični slovarji – še posebej ko gre za jezike sosednjih narodov – za materialno, kulturno in jezikovno izmenjavo temeljna in nenadomestljiva dela. Na ravni velikih slovarjev pričujoče delo  premošča vrzel med sosednjima jezikoma.

Poleg glavnih prednosti slovarja, kot sta široka slovarska obravnava slovenščine in italijanščine ter velik obseg (preko 1500 strani), ki uporabniku omogoča vpogled v zelo obsežno besedišče, ne smemo spregledati podrobnosti, ki bogatijo novo slovarsko delo. Delo, ki naj bo primerno za najširši krog uporabnikov, mora vsebovati tako prevedke in razlage vsakdanjih besed kot tudi strokovne izraze in jezikovne posebnosti. Jezik ni enoznačen sistem pravil, v katerem ima vsak element svoje mesto. Tako je ena od lastnosti dvojezičnega slovarja tudi ta, da vsebuje čimveč podatkov, ki  razpršijo dvome o jezikovni rabi.

V Velikem slovensko-italijanskem slovarju so gesla sestavljena tako, da zlahka najdemo različne pomene, ki pripadajo določeni besedi; avtor prikazuje pomen tudi skozi številne primere rabe, besedne zveze in pojasnjeno metaforično rabo besed. V slovarju so pri nakazovanju pomena uporabljeni številni področni in stilni kvalifikatorji, indikatorske razlage ali pa kontekst v ciljnem jeziku. Iz tega sledi, da je v slovarju najti široko paleto besedišča, ki se razteza od splošnega jezika, pokriva strokovno in znanstveno izrazje, pa tudi pogovorno, narečno in vulgarno rabo besed. V slovarju poleg kratic in lastnih imen najdemo tudi pregovore in reke.

Jasno je, da slovar ni le zbirka pojasnjenih besed. Veliki slovar še toliko manj. Jezikovni podatki v slovarju so pomembni za uporabnike na obeh straneh meje. Navedene rodilniške oblike slovenskih samostalnikov, prve osebe spregatev slovenskih glagolov ter posebnosti pri množinskih oblikah samostalnikov so drobni, a povedni slovnični pripomočki, ki lajšajo pravilno uporabo jezika. Z ustreznim razmerjem med vsebino in slovničnimi podatki postane slovar zares uporaben priročnik.

Veliki slovensko-italijanski slovar obsega več kot 90.000 gesel, je grafično pregleden, natančno strukturiran jezikovni priročnik in najobsežnejši slovar za ta jezikovni par.
    
    
    
    

Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov