SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
e-slovarji
Iskanje po slovarjih
Pozabljeno geslo
Slovarske zbirke
Največji ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR
Prednosti e-slovarjev DZS
Cenik in časovni dostopi
Delo z e-slovarji
Koristni uporabniški napotki
Info. in splošni pogoji
E-trgovina DZS
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Splošni pogoji za e-slovarje DZS

brezplačna tel. številka:                    080 80 81

kontaktni e-naslov:   info.narocila@dzs.si

Kazalo:
Veljavnost ponudbe
Cene
Način naročanja e-slovarjev (on-line slovarjev)
Način plačila in plačilni pogoji za e-slovarje (on-line slovarje)
Način in čas pošiljanja gesel pri nakupu e-slovarjev (on-line slovarjev)
Stroški pošiljanja
Odstop od pogodbe pri nakupu e-slovarjev (on-line slovarjev)
Reklamacije
Garancija za brezhibno delovanje e-slovarjev
Minimalne programske zahteve
Varstvo osebnih podatkov
Varstvo pravic industrijske lastnine
Pristojnost sodišča
Drugi pogoji

Veljavnost ponudbe
Ponudba velja do spremembe, preklica oziroma do objave nove ponudbe. DZS si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodne najave.

Cene
Vse cene na Slovarskem portalu DZS so izražene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost.

Način naročanja e-slovarjev (on-line slovarjev):
• prek e-trgovine DZS
• po elektronski pošti: info.narocila@dzs.si
• po telefonu: 080 80 81

Način plačila in plačilni pogoji za e-slovarje (on-line slovarje)
Plačilo je mogoče samo v enkratnem znesku.
 
Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

Možnosti plačil za fizične osebe:
• s plačilnimi karticami
Plačilo je mogoče s plačilnimi karticami EUROCARD MASTERCARD, VISA, ACTIVA, MAESTRO, VISA ELECTRON (v e-trgovini DZS)
• plačilo z Moneto (v e-trgovini DZS)
• plačilo z NLB-KLIK (v e-trgovini DZS)
• s položnico
Kupec plača dostop do e-slovarja (on-line slovarja) na osnovi prejetega računa in položnice, ki jo prejme po pošti. 
Uporabniško geslo bo kupec prejel po izvedenem plačilu, najkasneje v roku 2 delovnih dni po prejetem plačilu, v času od 8:00–16:00 ure.

Možnosti plačil za pravne osebe:
• Na podlagi plačanega predračuna, ki ga pravni osebi pošljemo na želeni elektronski ali poštni naslov.

Način in čas pošiljanja uporabniških gesel pri nakupu e-slovarjev (on-line slovarjev)
Uporabniško geslo bo kupec prejel po izvedenem plačilu, najkasneje v roku 2 delovnih dni po prejetem plačilu, v času od 8:00–16:00 ure.

Plačano uporabniško geslo za dostop do naročenega e-slovarja (on-line slovarja) bomo kupcem pošiljali na njihov elektronski naslov.

DZS si bo prizadevala uporabniško geslo za dostop do naročenega e-slovarja (on-line slovarja) kupcu poslati v navedenih rokih, vendar ne odgovarja za zamudo, ki bi nastala zaradi okvare na medmrežju (npr.; pri ponudniku telekomunikacijskih storitev). DZS prav tako ne odgovarja za zamudo v primeru okvare na strani kupca, ki DZS preprečuje komunikacijo prek elektronske pošte (blokiran poštni naslov, zaseden, ...).

Stroški pošiljanja
Stroškov dostave e-slovarjev (on-line slovarje) ne zaračunavamo.

Odstop od pogodbe pri nakupu e-slovarjev (on-line slovarjev)
Kupec ima pravico e-slovarje (on-line slovarje) v okviru ponudbe brezplačno preizkusiti (brezplačno 7 dni in 200 različnih poizvedb v vsakem od slovarjev), zato odstop od pogodbe kasneje ni mogoč.
Kupec zakupi posamezni e-slovar (on-line slovar) za določen čas v okviru ponudbe DZS (opcije: a. časovno omejeni nakupi: 1 mesec, 3 meseci, 6 mesecev, 12 mesecev, b. nakup glede na omogočeno število poizvedb in c. kombinacija časovno omejenega nakupa in istočasno omejeno število poizvedb).

Reklamacije
Reklamacije sprejemamo po telefonu na št. 080 80 81, po faksu na št. 01/30-69-856, pisno na naslov DZS, d. d., Dalmatinova 2, 1538 (Služba za oskrbo kupcev), po elektronski pošti na naslov info.narocila@dzs.si.

Garancija za brezhibno delovanje e-slovarjev
Za e-slovarje (on-line slovarje) velja garancija do časovnega poteka uporabniškega gesla.
 
DZS ne odgovarja za težave, ki bi nastale na strani uporabnika, v naslednjih primerih:
• zaradi okvare na medmrežju (npr.: pri ponudniku telekomunikacijskih storitev),
• zaradi okvare na strani kupca, ki ima neustrezno internetno povezavo,
• zaradi težav na strani kupca in ponudnika internetnih storitev (pogodba kupec-ponudnik spletnih storitev),
• zaradi neustrezne računalniške in programske opreme kupca.

Naštete težave lahko preprečijo komunikacijo med strežniki v okviru DZS in uporabnikom ali povzročijo slabe odzivne čase pri iskanju zahtevane poizvedbe.

Minimalne programske zahteve
• Internet Explorer 8.0 in višji
• Mozzila 3.5 in višji
• Opera 10.0 in višji

Varstvo osebnih podatkov
Kupec dovoljuje DZS zbiranje in uporabo pridobljenih osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe DZS, ki se ob tem zavezuje spoštovati določila Zakona  o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).

Varstvo pravic industrijske lastnine
Na straneh spletne trgovine DZS prikazane blagovne znamke in logotipi DZS, AKTA, ALEA, EPICENTER in e-Slovarji DZS so zaščitene blagovne znamke. Ničesar, kar vsebujejo te strani, ni mogoče šteti kot podelitev pravice do uporabe navedenih blagovnih znamk in logotipov ter ni mogoče uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja DZS.
V primeru ugotovljene zlorabe si DZS pridružuje pravico, da uporabnika izklopi iz sistema e-slovarjev DZS ter mu prepreči nadaljnjo uporabo.

Pristojnost sodišča
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če stranki ne bosta mogli doseči sporazuma, bo spore po slovenskem pravu reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Drugi pogoji
DZS si bo prizadevala zagotavljati ažurnost podatkov, vendar ne odgovarja za morebitne napake ali netočnosti glede vsebine te spletne strani.


© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov