SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Angleški jezik
Veliki angleško-slovenski slovar na plošči CD-ROM
English-Slovene Dictionary CD-ROM
Uporaben priročnik za vse, ki želijo razumeti in tvoriti angleški jezik. Slovar vsebuje zadovoljivo število besednih zvez, prenesenih pomenov, kratic in okrajšav. Navaja tudi pregovore in reke.

75.948 iztočnic
Avtorji: Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič
 
 
Nemški jezik
Veliki slovensko-nemški slovar na plošči CD-ROM
Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch CD-ROM
Slovar bralcu posreduje:
spregatvene in sklanjatvene oblike, pregledno členjenje pomenov pri večpomenskih geslih, sinonime, pogoste besedne zveze, fraze, in pregovore.

89.991 iztočnic
Avtorji: Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
 
 
Francoski jezik
Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovar na plošči CD-ROM
Dictionnaire français-slovene et slovene-français CD-ROM
Elektronski slovar združuje dva obstoječa knjižna slovarja. Francosko-slovenski slovar (Grad), ki je po vsebini obsežnejši in Slovensko-francoski slovar (Jesenik, Dembskij). Enkratno orodje za vse, ki se na katerikoli ravni ukvarjajo s francoščino.

73.870 iztočnic
Avtorji: Anton Grad, Viktor Jesenik in Narcis Dembskij.
 
 
Španski jezik
Špansko-slovenski in slovensko-španski slovar na plošči CD-ROM
Diccionario espanol-esloveno & esloveno-espanol CD-ROM
Omenjeni slovar v elektronski obliki združuje dva obstoječa slovarja (avtorja Antona Grada) v knjižni obliki, in sicer špansko-slovenski slovar in slovensko-španski slovar.

70.316 iztočnic
Avtor: Anton Grad
 
 
Italijanski jezik
Hrvaški/Srbski jezik
Srbsko/hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški/srbski slovar na plošči CD-ROM
Srpsko/hrvatsko-slovenački/slovenski i slovenačko/slovensko-srpski/hrvatski rečnik/rječnik CD-ROM
Slovar je ponatis dveh velikih slovarjev avtorja Janka Jurančiča s konca osemdesetih let prejšnjega stoletja v elektronski obliki.
Razlika med hrvaškim in srbskim jezikom v slovarju ni posebej označena.

165.054 iztočnic
Avtor: Janko Jurančič
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov