SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  Veliki angleško-slovenski slovar
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Veliki angleško-slovenski slovar na plošči CD-ROM
English-Slovene Dictionary CD-ROM
ISBN 9789610200574
75.948 iztočnic
Avtorji: Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič
Druga izdaja, prvi natis (2008) (1. izdaja 1999)
Cena: 78,00 €
           
Dolgo časa je veljal za najobsežnejši angleško-slovenski slovar. 

S prihodom Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS se prej omenjenemu slovarju izteka primat. 

Vsebinsko je še vedno uporaben priročnik za vse, ki želijo razumeti in tvoriti angleški jezik. Slovar vsebuje zadovoljivo število besednih zvez, pojasnjuje prenesene pomene, kratice in okrajšave, večkrat navaja tudi pregovore in reke, v katerih je izbrana beseda uporabljena. 

V slovarju so navedena osebna lastna imena, ki niso prevedena v slovenske ustreznice, medtem ko je pri zemljepisnih lastnih imenih za to poskrbljeno, kjer podomačeno ime obstaja.
    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov