SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  OXFORD®-DZS v dveh knjigah
  Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Veliki angleško-slovenski slovar
  Password
  LONGMAN PHOTO DICTIONARY
  LONGMAN WORDWISE DICTIONARY
  LONGMAN ACTIVE STUDY DICTIONARY
  LONGMAN EXAMS DICTIONARY
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Veliki angleško-slovenski slovar
The Great English-Slovene Dictionary
ISBN 8634108244
80.000 gesel s podgesli
1.377 strani
format: 17 x 24 cm
Avtorji: Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič
Prva izdaja (1978), štirinajsti natis (2004)
Cena: 82,21 €
           
Dolgo časa je veljal za najobsežnejši angleško-slovenski slovar, ki je nastal kot plod skupnega dela treh slovenskih leksikografov: Antona Grada, Ružene Škerlj in Nade Vitorovič. Vrsto let je bil najobsežnejši angleško-slovenski slovar, ki je doživel številne ponatise. S prihodom vsebinsko svežega Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford®-DZS se mu je iztekel tudi primat največjega, čeprav je Veliki angleško-slovenski slovar vsebinsko še vedno uporaben priročnik za vse, ki želijo razumeti in uporabljati angleški jezik.

Na začetku slovarja so navodila za uporabo slovarja, sledita jima seznama v slovarju uporabljenih kratic in nepravilnih glagolov z izgovorjavo posameznih oblik.

Slovar vsebuje zadovoljivo število besednih zvez, pojasnjuje prenesene pomene, kratice in okrajšave, večkrat navaja tudi pregovore in reke, v katerih je izbrana beseda uporabljena.

Na koncu slovarja so navedena osebna lastna imena, ki niso prevedena v slovenske ustreznice, medtem ko je pri zemljepisnih lastnih imenih za to poskrbljeno, kjer podomačeno ime obstaja.

Slovar je leta 1997 izšel v elektronski obliki, in sicer na treh disketah (razprodano), leta 1999 pa tudi plošči CD-ROM.
    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov