SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  Francosko-slovenski slovar
  Slovensko-francoski slovar
  Dictionnarie du francais CLE/ Le Robert
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Dictionnarie du français, založba CLE / Le Robert
ISBN 2090339993
22.000 gesel
1232 strani
format: 18,5 x 24,6 cm
Založba: CLE / Le Robert
Cena: 40,00 €
           

Slovar razlaga besede v preprostih stavkih in z zapisom izgovorjave in nudi vrsto koristnih informacij o modernem francoskem jeziku. 

Dodane so besede z enakim ali nasprotnim pomenom in primeri uporabe posameznih besed v stavkih ali besednih zvezah.

Namenjen je tujcem, ki se učijo francoščino na nadaljevalni stopnji (dijakom v višjih letnikih srednjih šol, ki bodo opravljali maturo in študentom francoščine).

Na koncu slovarja so koristne informacije:
• spregatve glagolov
• pregled slovničnih pravil
• zgodovina Francije
• upravna ureditev Francije
• imena držav in narodnosti
• zemljevidi

Dodatne vaje za utrjevanje jezikovnih spretnosti najdete na naslovu:
www.dicofle.net

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov