SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  OXFORD®-DZS v dveh knjigah
  Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Veliki angleško-slovenski slovar
  Password
  LONGMAN PHOTO DICTIONARY
  LONGMAN WORDWISE DICTIONARY
  LONGMAN ACTIVE STUDY DICTIONARY
  LONGMAN EXAMS DICTIONARY
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian)
ISBN 863412195X
12.000 gesel s podgesli
868 strani
format: 18 x 24 cm
Avtor: Lionel Kernerman
Prva izdaja (1992), četrti natis (1999)
Cena: 72,19 €
           

Password je poldvojezični slovar. Gre za kombinacijo enojezičnega in dvojezičnega slovarja. Angleškim geslom sledijo razlage in primeri v angleščini. Dodan je slovenski prevedek, ki ima vlogo preverjanja pravilnega razumevanja. Glavni poudarek je na razumevanju razlage v tujem jeziku.

Slovarju so dodani:

  • slovensko-angleško besedno kazalo,
  • osnovne slovnične opombe,
  • razlaga o ločilih in
  • seznam nepravilnih glagolov.

Angleško-angleško-slovenski razlagalni slovar Password je primeren predvsem za srednješolce, ki pri učenju že uporabljajo razlagalne slovarje. Spodbuja učenje angleščine v angleškem jeziku, s slovenskimi prevodi na koncu gesel pa odpravi morebitne dvome ali zadrege.

Leta 2005 je slovar izšel tudi na plošči CD-ROM.

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov