SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
e-slovarji
Iskanje po slovarjih
Pozabljeno geslo
Slovarske zbirke
Največji ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR
Prednosti e-slovarjev DZS
Cenik in časovni dostopi
Delo z e-slovarji
Koristni uporabniški napotki
Info. in splošni pogoji
E-trgovina DZS
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0dDoris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Veliki slovensko-nemški e-slovar
Grosses slowenisch-deutsches e-Wörterbuch
Urednik: Aleš Pogačnik

© 2007 DZS, d. d.
© 2007 Doris, Primož in Božidar Debenjak


Veliki slovensko-nemški e-slovar je spletna verzija knjige in plošče CD-ROM iz leta 2003.

_____________________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=112.2(0.034.2)

DEBENJAK, Doris
   Veliki slovensko-nemški e-slovar [Elektronski vir] = Grosses   
slowenisch-deutches e-Wörterbuch / Doris, Božidar in Primož       
Debenjak. - Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0010-9
1. Debenjak, Božidar 2. Debenjak, Primož
236440832

 ________________________________________________________________Doris, Primož in dr. Božidar Debenjak
Veliki nemško-slovenski e-slovar
Grosses deutsch-slowenisches e-Wörterbuch
Urednik
: Aleš Pogačnik

© 2007 DZS, d. d.
© 2007 Doris, Primož in Božidar Debenjak

Veliki nemško-slovenski e-slovar je spletna verzija knjige in plošče CD-ROM iz leta 2001.

 _____________________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.112.2'374=163.6(0.034.2)

DEBENJAK, Doris
   Veliki nemško-slovenski e-slovar [Elektronski vir] = Grosses   
deutsch-slowenisches e-Wörterbuch / Doris, Božidar in Primož      
Debenjak. - Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0011-6
1. Debenjak, Božidar 2. Debenjak, Primož
236441856

 ________________________________________________________________Sergij Šlenc
Veliki slovensko-italijanski e-slovar
Il grande e-dizionario sloveno-italiano
Urednik: Primož Ponikvar

© 2007 DZS, d. d.

Veliki slovensko-italijanski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 2006.

_____________________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=131.1(0.034.2)

ŠLENC, Sergij
   Veliki slovensko-italijanski e-slovar [Elektronski vir] = Il  
grande e-dizionario sloveno-italiano / Sergij Šlenc. - Ljubljana :
DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0012-3

236442624

________________________________________________________________Več avtorjev (ur. Petra Zaranšek)
Mali angleško-slovenski e-slovar
English-Slovenian Pocket e-Dictionary
Urednica
: Nuša Drinovec Sever

© 2007 DZS, d. d.

Mali angleško-slovenski e-slovar je spletna verzija polovice knjige Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar iz leta 2006.

_____________________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.111'374=163.6(0.034.2)

   MALI angleško-slovenski e-slovar [Elektronski vir] =           
English-Slovenian pocket e-dictionary / uredila Petra Zaranšek. -   
Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob
plačilu)

ISBN 978-961-02-0014-7
1. Vzp. stv. nasl.  2. Zaranšek, Petra
236443904

________________________________________________________________Več avtorjev (ur. Petra Zaranšek)
Mali slovensko-angleški e-slovar
Slovenian-English Pocket e-Dictionary
Urednica
: Nuša Drinovec Sever

© 2007 DZS, d. d.

Mali slovensko-angleški e-slovar je spletna verzija polovice knjige Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar iz leta 2006.

_____________________________

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=111(0.034.2)

   MALI slovensko-angleški e-slovar [Elektronski vir] =           
Slovenian-English pocket e-dictionary / uredila Petra Zaranšek. -   
Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0037-6
1. Vzp. stv. nasl.  2. Zaranšek, Petra
236444672

________________________________________________________________Simon Rigač
Mali srbsko-slovenski e-slovar
Mali srpsko-slovenački e-rečnik
Urednica
: Nuša Drinovec Sever

© 2007 DZS, d. d.

Mali srbsko-slovenski e-slovar je spletna verzija polovice knjige Mali srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar iz leta 2005.

 _____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.4'374=163.6(0.034.2)

RIGAČ, Simon
   Mali srbsko-slovenski e-slovar [Elektronski vir] = Mali        
srpsko-slovenački e-rečnik / Simon Rigač. - Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob
plačilu)

ISBN 978-961-02-0015-4

236444416

________________________________________________________________Simon Rigač
Mali slovensko-srbski e-slovar
Mali slovenačko-srpski e-rečnik
Urednica
: Nuša Drinovec Sever

© 2007 DZS, d. d.

Mali slovensko-srbski e-slovar je spletna verzija polovice knjige Mali srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar iz leta 2005.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=163.4(0.034.2)

RIGAČ, Simon
   Mali slovensko-srbski e-slovar [Elektronski vir] = Mali        
slovenačko-srpski e-rečnik / Simon Rigač. - Ljubljana : DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0038-3

236444928

________________________________________________________________Sergij Šlenc
Veliki italijansko-slovenski e-slovar
Il grande e-dizionario italiano-sloveno
Urednik: Primož Ponikvar

© 2007 DZS, d. d.

Veliki italijansko-slovenski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 1997, ki je leta 2000 izšla tudi na plošči CD-ROM.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.131.1'374=163.6(0.034.2)

ŠLENC, Sergij
   Veliki italijansko-slovenski e-slovar [Elektronski vir] = Il  
grande e-dizionario italiano-sloveno / Sergij Šlenc. - Ljubljana :
DZS, 2007

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0013-0

236443648

________________________________________________________________
Viktor Jesenik, Narcis Dembskij
Slovensko-francoski e-slovar
e-Dictionnaire slovene-français
Urednik
: Primož Ponikvar

© 2008 DZS, d. d.

Slovensko-francoski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 1990, ki je leta 2004 (skupaj s Francosko-slovenskim slovarjem) izšla tudi na plošči CD-ROM.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=134.2(0.034.2)

JESENIK, Viktor
   Slovensko-francoski e-slovar [Elektronski vir] = E-dictionnaire
slovene-français / Viktor Jesenik, Narcis Dembskij. - Ljubljana : 
DZS, 2008

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob
plačilu)

ISBN 978-961-02-0048-2
1. Dembskij, Narcis
243509504

________________________________________________________________
Anton Grad
Špansko-slovenski e-slovar
e-Diccionario español-esloveno
Urednik: Primož Ponikvar

© 2008 DZS, d. d.

Špansko-slovenski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 1969, ki je leta 2006 (skupaj s Slovensko-španskim slovarjem) izšla tudi na plošči CD-ROM.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.134.2'374=163.6(0.034.2)

GRAD, Anton, 1907-1983
   Špansko-slovenski e-slovar [Elektronski vir] = E-diccionario   
español-esloveno / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 2008

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0046-8

243509248

________________________________________________________________Anton Grad
Slovensko-španski e-slovar
e-Diccionario esloveno-español
Urednik
: Primož Ponikvar

© 2008 DZS, d. d.

Slovensko-španski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 1979, ki je leta 2006 (skupaj s Špansko-slovenskim slovarjem) izšla tudi na plošči CD-ROM.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374=133.1(0.034.2)

GRAD, Anton, 1907-1983
   Slovensko-španski e-slovar [Elektronski vir] = E-diccionario   
esloveno-español / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 2008

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob
plačilu)

ISBN 978-961-02-0047-5

243510016

________________________________________________________________Anton Grad
Francosko-slovenski e-slovar
e-Dictionnaire français-slovene
Urednik
: Primož Ponikvar

© 2008 DZS, d. d.

Francosko-slovenski e-slovar je spletna verzija knjige iz leta 1975, ki je leta 2004 (skupaj s Slovensko-francoskim slovarjem)  izšla tudi na plošči CD-ROM.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.133.1'374=163.6(0.034.2)

GRAD, Anton, 1907-1983
   Francosko-slovenski e-slovar [Elektronski vir] = E-dictionnaire
français-slovene / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 2008

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob
plačilu)

ISBN 978-961-02-0045-1

243508992

________________________________________________________________

Pod posebnimi pogoji:Več avtorjev (ur. Simon Krek)
Veliki angleško-slovenski e-slovar Oxford®-DZS
The Oxford®-DZS Comprehensive English-Slovenian e-Dictionary
Urednik
: Aleš Pogačnik

© 2009 DZS, d. d.
© 2009 Oxford University Press

Veliki angleško-slovenski e-slovar Oxford®-DZS je spletna verzija slovarja v dveh knjigah (2005 prvi del, 2006 drugi del).

With the permission of Oxford University Press the English text in the English-Slovenian volume is taken from the OXFORD-HACHETTE FRENCH DICTIONARY Third Edition ©Oxford University Press 2002, with additional English material ©Oxford University Press 1995.

_____________________________


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.111'374=163.6(0.034.2)

   VELIKI angleško-slovenski e-slovar Oxford®-DZS [Elektronski vir] /    
[urednik Simon Krek]. - Ljubljana : DZS, 2009

Način dostopa (URL): http://slovarji.dzs.si (Dostopno z geslom ob plačilu)

ISBN 978-961-02-0117-5
1. Krek, Simon
245142528

© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov