SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Knjižne izdaje
Veliki splošni leksikon v osmih knjigah (1-4)
Gesla v leksikonu zajemajo informacije z več kot 160 področij, 20.000 večinoma barvnih ilustracij in fotografij, slikovne tabele, zemljevide itd.

100.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Marija Javornik)
 
Veliki splošni leksikon v osmih knjigah (5-8)
Gesla v leksikonu zajemajo informacije z več kot 160 področij, 20.000 večinoma barvnih ilustracij in fotografij, slikovne tabele, zemljevide itd.

100.000 gesel
Skupina avtorjev (ur. Marija Javornik)

Elektronske izdaje
FIDA
Korpus slovenskega jezika FIDA je referenčni korpus za slovenski jezik na svetovnem spletu.
 
Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM
VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON, ki je v knjižni obliki izšel v letih 1997 in 1998, je kot najobsežnejša zbirka svetovnega in domačega védenja, kdajkoli objavljena v Sloveniji, postal nepogrešljiv priročnik vseh tistih, ki jih zanima splošno znanje.

87.466 iztočnic
Skupina avtorjev (ur. Aleš Pogačnik)
Slovar slovenskega knjižnega jezika na plošči CD-ROM
V slovarju je zajet besedni zaklad in prikazana njegova raba, kakor se kaže v slovenskem knjižnem jeziku 20. stoletja. Prednost elektronske izdaje je v hitrejšem in natančnejšem načinu iskanja.

93.154 iztočnic
Skupina avtorjev (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)
 
 
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov