SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  Veliki nemško-slovenski slovar
  Veliki slovensko-nemški slovar
  Poslovni nemško-slovenski
  Poslovni slovensko-nemški
  Mali nemško-slovenski in slovensko-nemški
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Slovensko-nemški poslovni slovar
Slowenisch-deutsches Wirtschaftswörterbuch
ISBN 8634120015
5.000 gesel s podgesli
304 strani
format 13 × 20 cm
trda vezava
Avtorja: Peter Collin, Franc Jakob Rac
Prva izdaja (2001), prvi natis
Cena: 41,69 €
           

Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar sta namenjena vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z gospodarstvom. 

V slovarjih boste poleg besedišča splošnega poslovnega jezika našli tudi besedišče z naslednjih področij: bančništvo, borzništvo, ekonomika podjetij, knjigovodstvo in računovodstvo, računalništvo, nabava in prodaja, finance, poslovna komunikacija in korespondenca, trgovina, uvoz in izvoz, področje posojil, trženje, personala, transport, oblike podjetij, distribucija in drugih. 

Navedeni so tudi: imena vseh držav s prebivalci, imena glavnih mest in oznake za valute. 

Pomembna prednost slovarjev so številni zgledi rabe, ki kažejo, kako geselske besede uporabljamo v stavkih. 

Zato v teh slovarjih ne boste našli le strokovnih izrazov, ampak tudi številne vsakdanje besede in izraze, brez katerih ne bi mogli uspešno komunicirati.

 

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov