SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  Mali italijansko-slovenski & slovensko-italijanski
  Veliki italijansko-slovenski slovar
  Veliki slovensko-italijanski slovar
  Priročni italijansko-slovenski slovar
  IL SABATINI COLETTI DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIA
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  MAKEDONSKI JEZIK
  ČEŠKI JEZIK
  SLOVAŠKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  RUSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Veliki italijansko-slovenski slovar
Il grande dizionario italiano-sloveno
ISBN 8634111571
70.000 gesel s podgesli
1.300 strani
format: 17 × 24 cm
trda vezava
Avtor: Sergij Šlenc
Prva izdaja (1997), drugi natis (2001)
Cena: 83,00 €
          19.890,12 SIT

Najobsežnejši italijansko-slovenski slovar!

Veliki italijansko-slovenski slovar avtorja Sergija Šlenca, ki vsebuje približno 70.000 geselskih in podgeselskih iztočnic, poskuša uporabniku s svojo grafično nazornostjo kar najprijazneje pomagati.

Poleg obsežnega geslovnika s poudarkom na sodobnem pisnem in pogovornem jeziku, pa tudi na izrazju tehničnih, znanstvenih, gospodarskih in pravnih strok, vsebuje slovar veliko besednih zvez, primerov rabe, pregovorov in rekov.

Precej bogato je v slovarju obdelana sodobna frazeologija.

V uvod je vključen pregled pravilnih in pomožnih glagolov, v dodatku pa je seznam italijanskih nepravilnih glagolov, ki so v slovarskem delu označeni z zvezdico.

Poleg splošnega in strokovnega besedišča so v slovarju regionalizmi, lastna imena, kratice in grafično posebej označene tujke, ki se uporabljajo v italijanskem jeziku.

Slovar je s svojo obširnostjo namenjen najširšemu krogu uporabnikov, ki hočejo s hitro, neposredno in natančno informacijo potešiti radovednost in vzpostaviti komunikacijo.

Leta 2000 je slovar izšel na plošči CD-ROM.

 

    
    
    
    

Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov