SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  FIDA
  Veliki splošni leksikon
  SSKJ
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM
ISBN 8634130851
87.466 iztočnic
Skupina avtorjev (ur. Aleš Pogačnik)
Prva izdaja (2005), prvi natis
Cena: 120,60 €
          28.900,58 SIT

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON je prvi splošni leksikon v Sloveniji, ki je bil objavljen na elektronskem mediju. Še vedno je daleč najobsežnejši splošni leksikon v slovenščini. Nastal je na osnovi knjižne izdaje, ki je izšla v letih 1997 in 1998 (ur. Marija Javornik).

Priloga uvodne strani prve knjige (1997) z navedbo avtorjev (pdf datoteka, 208 KB)

Izid VELIKEGA SPLOŠNEGA LEKSIKONA v elektronski obliki (ur. Aleš Pogačnik) je bil načrtovan že ob knjižnem izidu, omogočil pa ga je hiter razvoj računalništva v zadnjih nekaj letih in povečana potreba po hitrem dostopu do informacij. Plošča CD-ROM je v celoti delo domačega znanja in dopolnjuje zbirko drugih izdelkov slovarskih plošč CD-ROM založbe DZS, d. d., ki nastajajo v sodelovanju s podjetjem Amebis. Še več: gre za najobsežnejšo slovensko zbirko knjižnega besedila na tem elektronskem mediju (okoli 26 milijonov znakov ali 5 milijonov besed, kar je npr. toliko, kot je obseg 50 romanov), ki je opremljena tudi s slikovnim gradivom, zbranim posebej za elektronsko izdajo.

Priloga Uvod VELIKEGA SPLOŠNEGA LEKSIKONA 2005 na plošči CD-ROM  (pdf datoteka, 243 KB)

Sta besedili knjižne in elektronske izdaje enaki?
V veliki večini se besedilo ni bistveno spremenilo. VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON ima 100.000 gesel in podgesel, iztočnic leksikona v elektronski različici 2005 je natančno 87.466. Na plošči CD-ROM so vsa gesla, ki so v knjigah, toda tudi 1200 povsem novih gesel in več kot 6000 novih slik. Besedilo je bilo sistematično posodobljeno s podatki do 1. maja 2004, nekateri podatki pa so tudi še iz januarja 2005, in vsaj četrtina gesel ima katerega od posodobljenih podatkov. Več kot 60 strokovnih redaktorjev je ob pripravljanju elektronske izdaje tudi odpravilo marsikatero napako v knjigi.
Predvsem pa je besedilo preglednejše, ne le zaradi sprotnega izpisa geslovnika, ampak tudi zaradi drugih podrobnosti. V elektronski izdaji so npr. izpisane številne, v knjigi marsikdaj moteče okrajšave. Tako splošne okrajšave (npr. "angleški" namesto "ang."), kot okrajšave letnic, če je bilo iz konteksta besedila razvidno, za katero stoletje gre (npr. "1955" namesto "55"), kot okrajšave za iztočnice (npr. "motorja z notranjim zgorevanjem" namesto "m. z n. z.").Katere so prednosti plošče CD-ROM?

Pomembna pridobitev elektronske izdaje je povezava navzkrižnih kazalk: uporabnik lahko s preprostim klikom na besedo ali besedno zvezo, ki je bila v knjigi označena s puščico, skoči v to geslo. V rubriki "Sorodna gesla" so sistematično zbrane vse kazalke na dano geslo oz. tiste, ki so v geslu. V leksikonu je 275.000 takšnih navzkrižnih povezav.
Glavna prednost VELIKEGA SPLOŠNEGA LEKSIKONA na plošči CD-ROM je iskanje. Programski vmesnik ASP omogoča številne oblike iskanj, ki bi bile po knjigah izredno zamudne oz. nemogoče. S pomočjo elektronske izdaje lahko v trenutku najdete besedo, ki je skrita v opisu gesla in ni iztočnica (npr. latinsko ime živali ali rastlin, naslov knjižnega dela, filma, določeni datum ipd.). Programski vmesnik podpira iskanje z logičnimi operatorji IN, ALI, NE ter iskanje z nadomestnimi znaki * (katerikoli niz znakov), ? (katerikoli znak) in _ (besedna zveza). S temi zahtevnejšimi oblikami iskanj lahko npr. poiščete vse iztočnice s petimi črkami, ki jim določite tretjo in peto črko (posebej uporabna za reševanje križank) ali vsa gesla, kjer je omenjena Nobelova nagrada (s pogojem Nobelov*_nagrad* tudi zadetke v sklonu). Dodatna tipkovnica v iskalna polja omogoča vnos posebnih črk, kot je npr. e z ostrivcem.

Priloga Multimedijski prikaz iskanja.

Ali je popravljena verzija izšla tudi kot knjiga?
Od februarja do junija 2006 je pri časopisni hiši Dnevnik izšlo 20 knjig PRIROČNEGA VELIKEGA SPLOŠNEGA LEKSIKONA, ki je malenkostno popravljena različica objavljene verzije na plošči CD-ROM. PRIROČNI VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON nima ilustracij, skupno pa obsega 5108 strani 
A5 formata. 
.

Ali bo izšla popravljena oz. posodobljena različica Velikega splošnega leksikona na plošči CD-ROM?
Popravki za PRIROČNI VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON so bili vnešeni v bazo, na kateri smo nadaljevali z delom. V novejši različici bo več kot 100.000 iztočnic, 8000 ilustracij in več kot 300.000 navzkrižnih povezav.
O tem, ali bo leksikon izšel tudi na plošči CD-ROM, kateri bo datum zadnjih posodobitev in ali bodo te posodobitve redne, se založba še odloča, prav tako o datumu objave na internetu.
Več o internetskih slovarjih DZS lahko izveste tukaj.

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov