SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  FIDA
  Veliki splošni leksikon
  SSKJ
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  Veliki italijansko-slovenski slovar
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Veliki italijansko-slovenski slovar na plošči CD-ROM
Il grande dizionario italiano-sloveno CD-ROM
ISBN 9789610200390
60.282 iztočnic
Avtor: Sergij Šlenc
Druga izdaja, prvi natis (2008) (1. izdaja 1999)
Cena: 69,50 €
          16.654,98 SIT

Najobsežnejši italijansko-slovenski slovar!

Veliki italijansko-slovenski slovar, ki vsebuje približno 70.000 geselskih in podgeselskih iztočnic, skuša uporabniku s svojo grafično nazornostjo kar najprijazneje pomagati.

Poleg obsežnega geslovnika s poudarkom na sodobnem pisnem in pogovornem jeziku, pa tudi na izrazju tehničnih, znanstvenih, gospodarskih in pravnih strok, vsebuje slovar veliko besednih zvez, primerov rabe, pregovorov in rekov.

Precej bogato je v slovarju obdelana sodobna frazeologija.

V uvod je vključen pregled pravilnih in pomožnih glagolov, v dodatku pa je seznam italijanskih nepravilnih glagolov, ki so v slovarskem delu označeni z zvezdico.

Poleg splošnega in strokovnega besedišča so v slovarju regionalizmi, lastna imena, kratice in grafično posebej označene tujke, ki se uporabljajo v italijanskem jeziku.

Slovar je s svojo obširnostjo namenjen najširšemu krogu uporabnikov, ki hočejo s hitro, neposredno in natančno informacijo potešiti radovednost in vzpostaviti komunikacijo.

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov