SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  FIDA
  Veliki splošni leksikon
  SSKJ
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  Veliki nemško-slovenski slovar
  Veliki slovensko-nemški slovar
  Poslovni nemško-slovenski in slovensko-nemški
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Poslovni slovar: nemško-slovenski, slovensko-nemški na plošči CD-ROM
Wirtschaftswörterbuch: deutsch-slowenisches, slowenisch-deutsches CD-ROM
ISBN 8634136337
18.546 iztočnic
Avtorji: Peter Collin, Franc Jakob Rac
Tretja izdaja (2003), prvi natis
Cena: 56,33 €
          13.498,92 SIT

Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar sta namenjena vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z gospodarstvom. 
V slovarjih boste poleg besedišča splošnega poslovnega jezika našli tudi besedišče z naslednjih področij: bančništvo, borzništvo, ekonomika podjetij, knjigovodstvo in računovodstvo, računalništvo, nabava in prodaja, finance, poslovna komunikacija in korespondenca, trgovina, uvoz in izvoz, področje posojil, trženje, personala, transport, oblike podjetij, distribucija in drugih. 


    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov