SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  FIDA
  Veliki splošni leksikon
  SSKJ
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
Slovar slovenskega knjižnega jezika na plošči CD-ROM
ISBN 8634120597
93.154 iztočnic
Skupina avtorjev (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)
Cena: 90,97 €
          21.800,05 SIT
V slovarju je zajet besedni zaklad in prikazana njegova raba, kakor se kaže v slovenskem knjižnem jeziku 20. stoletja. 

Obsega vse bistvene prvine knjižnega jezika: leposlovni, znanstveni, publicistični, časopisni, pogovorni jezik, terminologijo, žargone in narečno besedišče. 

Prednost elektronske izdaje je v podrobnejšem in hitrejšem načinu iskanja.
    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov