SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Elektronske izdaje
  SLOVENSKI JEZIK
  FIDA
  Veliki splošni leksikon
  SSKJ
  ANGLEŠKI JEZIK
  NEMŠKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
FIDA
ISBN FIDA
           

Opomba: od 19. januarja 2007 je javno dostopen korpus FidaPLUS, nadgradnja korpusa FIDA.

Korpus slovenskega jezika FIDA je:

 • Rezultat projekta dveh pedagoško-raziskovalnih in dveh komercialnih partnerjev: Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan, založbe DZS, d. d. in podjetja Amebis, d. o. o, Kamnik. Projekt gradnje korpusa FIDA se je začel spomladi leta 1997, končan je bil ob koncu leta 2000. Projekt sta v celoti financirala oba komercialna partnerja.
 • Referenčni korpus: referenčni korpus je obsežna elektronska besedilna zbirka, ki zajema vzorčni delež besedil nekega jezika. Njegov osnovni namen je, da omogoča temeljit vpogled v jezik na najrazličnejših ravneh in področjih, in je tako pomemben vir za uporabno in teoretično jezikoslovje, npr. slovaropisje v vseh oblikah (eno- in večjezikovni slovarji, terminološki slovarji in drugi jezikovni priročniki), poučevanje jezika (učbeniki in učni pripomočki), jezikovne tehnologije (črkovalniki, slovnični pregledovalniki, govorni vmesniki) ter tudi druge družboslovne in humanistične vede, npr. literarno vedo, psihologijo in sociologijo.
 • Enojezikovni korpus: vključuje sodobna slovenska besedila; tujejezični elementi se lahko v korpusu pojavijo le kot sestavni del slovenskega besedila, izključena pa so vsa tujejezična besedila, npr. italijanska iz dvojezikovnih medijev na Obali.
 • Sinhroni korpus: korpus sodobne slovenščine druge polovice 20. stoletja, vendar s poudarkom na zajemanju besedil, nastalih v 90-ih letih.
 • (Izhodiščno) pisni korpus: zajema pisna besedila in prvotno pisna besedila, namenjena govorjenju; transkripcije govora - parlamentarne razprave - so edina govorna sestavina korpusa.

  V korpusu slovenskega jezika FIDA so zbrana sodobna slovenska besedila v skupnem obsegu nekaj nad 100 milijonov besed; v njem je zajeta široka paleta variant slovenskega jezika, kot ga prinašajo predvsem slovenski tiskani mediji, nekaj je tudi internetnih besedil in transkripcije govora. Na voljo je tudi natančnejša predstavitev besedil po kategorijah.

  Zbirka besedil ne zadostuje za raziskovanje jezika, iskanje po korpusu in obdelavo rezultatov iskanja. Za to je potrebna programska oprema, ponavadi jo imenujemo konkordančnik. Z njegovo pomočjo lahko iščemo po različnih kriterijih, zadetke razvrščamo in jih statistično obdelujemo. Za potrebe korpusa FIDA je bil razvit konkordančnik ASP32, s katerim lahko preko interneta iščemo po korpusu FIDA. Delovanje konkordančnika si lahko ogledate.

  Ekipa, ki je sodelovala pri gradnji korpusa FIDA, se zahvaljuje vsem, ki so podprli projekt z oddajo besedil ali kako drugače, zainteresirano javnost pa vabimo, da prispeva k nadaljnji širitvi korpusa.

 

 

    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov